เน‚เธ„เธกเน„เธŸเธ–เธ™เธ™

เน‚เธ„เธกเน„เธŸเธ–เธ™เธ™ : Streetlight Type

VCK 500/160W Streetlight Type

เน‚เธ„เธกเน„เธŸเธ–เธ™เธ™ 0-2877-1888